ចិត្តនឹងខ្លាំងតាមរយះភាពលំបាក

ភាពលំបាពង្រកវានឹងជួយពង្រឹងផ្លូវចិត្ត ដូចដែលកម្មករធ្វើការដោយកម្លាំងរាល់ថ្ងៃ គឺធ្វើអោយសាច់ដុំរបស់គាត់កាន់តែធំឡើងៗកាន់តែខ្លាំងឡើងៗជាលំដាប់ដូច្នោះដែរ។នៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្រប់ៗអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់អ្នលជោគជ័យធំៗគឺសុទ្ធតែចេញមកពីការតស៊ូក្នុងភាពលំបាកយ៉ាងស្វិតស្វាញក្រាញននៀល ពុះពាក្នុងឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាង។ព្រោះភាពជោគជ័យ វាមិនមែនបានមកដោយចៃដន្យឡើយ​ គឺបានមកដោយញើសឈាម និងការហ៊ានធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាង។
តើអ្នកតស៊ូក្នុងភាពលំបាកក្នុងកម្រិតណាសព្វថ្អៃ ?

Advertisements

Posted on July 16, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: