ជួយខ្មែរតាមរយៈអ្វីខ្លះ ?

-ជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
-ជួយការពារនូវសិទ្ធសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយនឹងរងគ្រោះ
-ជួយជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាព
-ជួយទប់ស្កាត់ការជួយដូរមនុស្ស (កុមារជាដើម)
-ជួយទប់ស្កាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀន
-ជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិខ្មែរ
-ជួយឲ្យកូនខ្មែរមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងវិស័យអប់រំ
-ជួយរិះគន់ទៅកាន់មេដឹកនាំ គ្រប់ស្ថាប័ន មន្ទីរ ក្រសួង ណាដែលមានការរំលោភបំពានច្បាប់
-ជួយឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរឈប់ឈ្លោះគ្នា
-ជួយឲ្យខ្មែរមានសាមគ្គីភាព
-ជួយអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ
-ជួយជំរុញឲ្យមានការសរសេរអក្សរខ្មែរឲ្យបានច្រើន
-ជួយទប់ស្កាត់ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ។ល។

Advertisements

Posted on August 16, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: